Peliohjesääntö

Peliohjesääntö

Kullo Golfin peliohjesääntö kaudella 2024

PELAAMINEN KULLO GOLFISSA

Pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelioikeus tai kertapelioikeus Kullo Golfin kentälle.


OSAKKEISIIN LIITTYVÄ PELIOIKEUS

Jokainen Kullo Golfin A- ja C-osake tuottaa yhden pelioikeuden:

 • Osakkeen voi joko nimetä itselleen pelioikeudeksi tai vuokrata toiselle henkilölle.

 • Osakkeen pelioikeuden voi vaihtaa 25 pelikerran pelikorttiin.

 • Pelikerta oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen

 • Pelikerrat ovat vapaasti käytettävissä riippumatta pelaajan seurasta.

 • Pelioikeudet ovat kausikohtaisia yhdelle nimetylle henkilölle. Niitä ei voi nimeämisen jälkeen enää nimetä uudelleen tai vuokrata eteenpäin kauden aikana (pl. osakkeen omistajanvaihdos).

Pelioikeus on voimassa vasta, kun kaikki osakkeen vuotuiset maksut on maksettu kokonaisuudessaan, ja kun pelioikeudesta on tehty nimeämisilmoitus kyseessä olevaa pelikautta kohden.

​​​​​​OSAKKAAT

 • Kaikki Kullo Golf Oy:n osakkeenomistajat ovat osakkaita.

 • Osakkaaksi rinnastetaan perheenjäsenensä* osakkeella pelaava henkilö.

 • Osakkaaksi rinnastetaan myös yrityksen/juridisen henkilön osakkeella pelaava nimetty pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön.

*Perheenjäseneksi luetaan avio- tai avopuoliso sekä sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa.


NIMETTY PELIOIKEUS

Pelioikeus oikeuttaa osakkaan pelaamisen yhtiön omistamalla kentällä tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.

VUOKRATTU PELIOIKEUS

Jos osakkeenomistaja ei käytä pelioikeuttaan, hän voi kausiluontoisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin. Pelioikeuden haltijalla, joka ei ole yhtiön osakas, on erilaiset oikeudet kuin osakkaalla.

Vuokrattu pelioikeus oikeuttaa pelaamaan Kullo Golfin kentällä. Osakkeenomistajalle jää rangen käyttöoikeus, vaikka hän vuokraisi osakkeensa pelioikeuden. Osakas ei voi luovuttaa rangen käyttöoikeutta eteenpäin.

Kullo Golf Oy myy pelioikeuksia (mm. kausipelioikeus, sarjakortit, junioreiden kausipelioikeus ja aloituspakettiin liittyvä kausipelioikeus) yhtiökokouksen vuosittain vahvistamaan hintaan. Yhtiön hallitus seuraa pelikausittain Kullo Golf Oy:n myymien kausipelioikeuksien määrää ja voi tarvittaessa rajoittaa myyntiä kentän käyttökapasiteetin niin vaatiessa.


PELILIPUT

Pelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen. Pelilipun käyttäjältä edellytetään jonkin golfseuran jäsenyyttä. Peliliput ovat voimassa yhden kauden. Pelaajalla tulee olla fyysinen pelilippu.

Pelilippua ei voi käyttää kilpailumaksuihin.


VARAUSOIKEUDET

 • Kaikilla Kullo Golfin jäsenillä ja asiakkailla on käytössään tunnukset ajanvarausjärjestelmään. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä tule luovuttaa ulkopuolisille.

 • Osakas voi varata lähtöaikoja 14 vuorokautta ennen lähtöaikaa.

 • Osakkaalla voi olla voimassa olevia varauksia 6 kappaletta

 • Muut pelioikeuden haltijat voivat varata lähtöaikoja 10 vuorokautta ennen lähtöaikaa.

 • Muilla pelioikeuden haltijoilla voi olla voimassa olevia varauksia 4 kappaletta

 • Vieraspelaajien ajanvarausoikeus on 7 vuorokautta ennen pelipäivää.

Mahdolliset väärinkäytökset ajanvarauksiin liittyen (esim. lähdön täyttäminen pelaajilla, jotka eivät ole tulossa pelaamaan) voivat vaikuttaa pelaajan varausmahdollisuuksiin. Tällaiset asiat käsittelee yhtiön johto.

Pelaajat voivat tehdä varauksia normaalin varauskäytännön ulkopuolelle maksamalla etukäteen lähtökohtaisen ennakkovarausmaksun. Tätä varausmaksua ei palauteta, jos lähtö peruuntuu kenttäyhtiöstä riippumattomista syistä.


OSAKKAAN TASATUNTILÄHDÖT

Tasatuntilähdöt ovat varattuna osakkaiden käyttöön. Tasatuntilähdöt avautuvat muille pelaajille varattavaksi kaksi tuntia ennen lähtöä.


TASOITUSRAJAT

Ryhmän yhteenlaskettu HCP maksimissaan 120

Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa tilanteen mukaan.


HOITOVASTIKEET

Kullo Golf Oy:n osakkeiden hoitovastikkeet kaudella 2024:

 • A-osake nimettynä 950 €

 • A-osake pelikorttina 1100 €

 • A-osake lepäävä 275 €

 • C-osake nimettynä 700 €

 • C-osake pelikorttina 765 €

 • C-osake lepäävä 191,25 €


PELAAMISEEN LIITTYVÄT YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT

GOLFAUTOJEN KÄYTTÖ

 • Golfautojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja auton käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen. Kuljettajan on oltava vähintään mopokortin omaava tai 18-vuotias. Autossa saa kuljettajan lisäksi olla toinen kanssamatkustaja.

 • Golfauton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin suhteen. Golfauton väärinkäytöstä aiheutuvat kulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset yhtiö perii kuljettajalta.

 • Golfauto tulee palauttamisen yhteydessä puhdistaa roskista ym.


PELIAJAN PERUUTTAMINEN

Peliaika pitää peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen lähtöaikaa.

Caddiemaster/toimisto valvoo varattujen peliaikojen noudattamista. Toimistolla on valtuudet periä 40 euron maksu pelaajalta, joka ei ole perunut varattua aikaa viimeistään 2 tuntia ennen lähtöä. Maksu voidaan periä myös siinä tapauksessa, että ryhmä peruuttaa osan pelaajista caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä.

PELAAMINEN ILMAN PELIOIKEUTTA TAI PELIMAKSUA

Pelaaminen ilman pelioikeutta tai pelimaksua on kielletty. Kullo Golfin kentällä luvattomasta pelaamisesta peritään 100 euron maksu. Asian käsittelee yhtiön johto.

Myöskin mobiilimaksaminen on mahdollista toimistoaikojen ulkopuolella. Ohjeet maksamiseen löytyvät yhtiön nettisivuilta.


VAKUUTUSTURVA KENTÄLLÄ

 • Kullo Golfin kentällä pelaavilla on oltava voimassa jonkin golf-seuran jäsenyys. Suomen Golfliiton alaisten jäsenseurojen jäsenet ovat vakuutettuja vastuu- ja tapaturmavakuutuksella.

 • Vakuutussäännöt ja ohjeet vahingon sattuessa löytyvät seuran nettisivuilta.


KENTÄNHOITOHENKILÖSTÖ

Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi. Kentänhoitohenkilökuntaan kohdistuneet vaaratilanteet käydään aina läpi.


PELAAMINEN UKONILMALLA

 • Pelaaminen ukonilmalla on kielletty.

 • Mikäli olet jo kentällä ja ukkonen lähestyy, lopeta pelaaminen ja siirry klubirakennukselle.

 • Kentällä oleva pelaaja tekee viimekädessä itse ratkaisun pelin keskeyttämisestä. Älä jää odottamaan mahdollisia hälytyksiä, vaan siirry suojaan.

 • Henkilökunnalla ja muilla vastuuhenkilöillä on oikeus kieltää pelaaminen kentällä ja sulkea kenttien aloitustiit, kunnes vaara on ohitse. Varatut peliajat peruutetaan.


VASTUULLINEN TOIMINTA KENTÄLLÄ

 • Bunkkereissa jäljet on haravoitava ja harava asetettava kokonaan takaisin bunkkeriin.

 • Pallon alastulojäljet viheriöillä on ehdottomasti korjattava greenihaarukalla.

 • Valvovalla henkilökunnalla on oikeus keskeyttää pelaajan pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, jos pelaajalta puuttuu greenihaarukka tai pelaaja ei käytä greenihaarukkaansa.

 • Väylällä lyöntien johdosta irronneet turpeet on asetettava paikoilleen tai paikattava hiekalla

 • Tiialueilla lyöntijälki täytetään hiekkaseoksella.

 • Pakkasella tai kentän ollessa jäässä, pelaaminen on ehdottomasti kielletty.

 • Poikkeustilanteista ilmoitetaan erikseen tiedottamalla ja kentällä rajaamalla korjausalueet pois pelistä. Paikallissäännöissä on tarkempia yksittäisiä määräyksiä pelaamisesta kentän eri paikoissa.


PELIOHJESÄÄNNÖN NOUDATTAMISEN VALVONTA

Kenttäkohtaisen peliohjesäännön noudattamista valvovat henkilökunta, kapteenit ja yhtiön asettamat valvojat. Heillä on oikeus keskeyttää pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, mikäli heidän ohjeitaan tai peliohjesääntöä rikotaan. Rikkomuksista tehdään aina ilmoitus pelaajan kotiseuraan.

Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto rikkeen vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.

Järjestyksen ylläpitämiseksi kentällä suoritetaan videovalvontaa.