Kilpailusäännöt

Scramble

Joukkueen kaikki pelaajat (2-4 pelaajaa riippuen kilpailusta) lyövät kultakin tiiltä haluamassaan järjestyksessä ja avauksien jälkeen joukkue valitsee pallon, jolla peliä jatketaan. Joukkueen jäsenet pelaavat kukin omaa palloaan. Valitun pallon paikka merkitään enintään tuloskortin pitkän sivun etäisyydelle (max 15 cm).

Joukkueen valittua pallon jatkolyönnille, se pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö ensin pelaamalla palloa alkuperäiseltä sijainniltaan. Tämän jälkeen joukkueen muut jäsenet asettavat pallonsa vastaavaan olosuhteeseen enintään 30cm päähän valitun pallon sijainnista, ei kuitenkaan lähemmäs lippua. Muut joukkueen pelaajat voivat valita vapaasti jatkolyöntijärjestyksen. Viheriöllä valittu pallo merkataan putterin lavan verran syrjään ja palloa pelataan alkuperäiseltä paikalta

  • Väylä: Pallo asetetaan väylälle maksimissaan 30 cm päähän merkitystä lyöntipaikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää
  • Raffi: Pallo asetetaan raffiin maksimissaan 30 cm päähän, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Pallon paikkaa ei saa olennaisesti parantaa.
  • Greeni: Pallo asetetaan samaan paikkaan
  • Bunkkeri: Pallo asetetaan mahdollisimman samankaltaiseen paikkaan, kuin valittu pallo, enintään 30 cm päähän valitun pallon paikasta; ei lähemmäksi reikää. Esim. jos valittu pallo on jalanjäljessä, kaikki lyövät pallonsa jalanjäljestä
  • Este: Pallo asetetaan mahdollisimman samankaltaiseen paikkaan, kuin valittu pallo, enintään 30 cm päähän valitun pallon paikasta, tai vapaudutaan esteestä normaalien estesääntöjen mukaisesti.


Peliä jatketaan, kunnes jokin joukkueen palloista on reiässä. Aina se, jonka pallo on valittu lyö ensin. Pelin nopeuttamiseksi poikkeuksellisesti greenillä, lyhyen putin voi putata reikään, ilman, että muut joukkueen jäsenet menettävät pelivuoroaan.

Joukkueen pelaajat saavat yhdessä katsoa pelilinjoja.

Joukkueen tasoitus lasketaan %-osuutena joukkueen jäsenten tasoituksista: Joukkueen tasoitus on kuitenkin enintään joukkueen pienimmän tasoituksen omaavan pelaajan slopetasoitus.


Muuten noudatetaan golfin sääntöjä ja Kullo Golfin paikallissääntöjä.