Paikallissäännöt

Kullo Golfin paikallissäännöt 2024

PAIKALLISSÄÄNNÖT:

1 Kentän ulkorajat (Sääntö 18.2)

1a) Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaa määrittelevän aidan tai muurin toisella puolella.


2 Estealueet (Sääntö 17)

2a) Kun estealue on kiinni ulkorajassa, estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa.

2b) Kun pelaajan pallo on löydetty miltä tahansa kentän ulkorajaan yhtyvältä punaiselta estealueelta tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt sinne, ja kohta, josta pallo viimeksi ylitti estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta, on pelaajan mahdollisuus käyttää vastakkaisen puolen vapautumista Mallipaikallissäännön B-2.1 mukaan.


Estealueiden pudottamisalueet (väylä 6)

Mikäli estealueelle on merkitty pudottamisalue, se on lisävaihtoehto yhden lyönnin rangaistuksella. Pudottamisalue on samalla vapautumisalue. Pudotetun pallon täytyy pudota ja jäädä pudotusalueelle.


3 Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)


3a) Kunnostettavat alueet

(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet


3b) Kiinteät haitat

(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.

(2) Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.

(3) Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut. Yksittäiset kivet ja hake palat ovat irrallisia luonnonhaittoja.

(4) Sorapäällysteiset pintasalaojat

(5) Etäisyysmerkit ja turva-aidat


4 Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallissääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.

Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella. jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.


Mallipaikallissääntö B-3

Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella väylällä 3 tai 7, pelaaja voi pelata varapallon Säännön 18 .3 mukaisesti, jota on muokattu seuraavasti:

Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautusta tai linjassa taaksepäin -vapautusta tai sivuttaista vapautusta. Pelaajan pelattua tämän säännön mukaisesti varapallon, ei hän voi enää käyttää muita Säännön 17 .1 mukaisia vaihtoehtoja suhteessa alkuperäiseen palloon .

Silloin kun alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän aikana, pelaaja voi valita joko:

a) Pelaamisen jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla, jolloin varapalloa ei saa enää pelata, tai

b) Pelaamisen jatkamisen varapallolla, jolloin alkuperäistä palloa ei saa pelata .

Kun alkuperäistä palloa ei löydy kolmen minuutin etsinnän aikana, tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, varapallosta tulee pelissä oleva pallo


Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

Reikäpeli: Reiän menetys Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä


Tavoiteaika 18 reiän kierrokselle on 4h 15min.

Mitat: Kaikki kentällä olevat etäisyysmerkinnät ovat greenin keskelle.

Paikallissääntöihin voi tulla muutoksia päivittäin. Kysy lisätietoja caddiemasterilta.