Paikallissäännöt

Kullo Golfin paikallissäännöt 2024

(Kullo Golf local rules in English below)

PAIKALLISSÄÄNNÖT:

Tieto siirtosäännöstä löytyy ykkösväylän infotaulusta

Yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, on voimassa siirtosääntö. Vapautumisalueen koko, 15 cm vertailupisteestä (alkuperäisen pallon paikka), mutta seuraavin rajoituksin: Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja täytyy olla yleisellä pelialueella.

Kunnostettavat alueet
Kunnostettavat alueet on merkitty joko sinisillä tolpilla tai valkoisella tai sinisellä maalilla.
​​​​​​​Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

  • Kiinteät haitat vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.
  • Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja.
  • Sorapäällysteiset pintasalaojat ovat kiinteitä haittoja.
  • Etäisyysmerkit ja turva-aidat ovat kiinteitä haittoja.
  • Bunkkereissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettava alue.


Estealueiden pudottamisalueet (väylä 6)Mikäli estealueelle on merkitty pudottamisalue, se on lisävaihtoehto yhden lyönnin rangaistuksella. Pudottamisalue on samalla vapautumisalue. Pudotetun pallon täytyy pudota ja jäädä pudotusalueelle. Pudotusalueelta (Drop Zone) ei voi jatkaa mikäli pudotusalue on lähempänä reikää kuin kohta missä pallo viimeksi ylitti estealueen rajan.

​​​​​​​No Play Zone- NPZ (väylä 7)
Väylä 7 joen vasemmanpuoleinen alue ennen viheriön ympärillä olevaa yleistä pelialuetta on kokonaan pelikieltoaluetta (No Play Zone), mistä pelaaminen ja pallon hakeminen on ehdottomasti kielletty. Pallo ollessa tällä kielletyllä alueella, sitä ei saa pelata paikaltaan ja pelaaja täytyy vapautua kielletyltä pelialueelta yhdellä rangaistuslyönnillä. Vapautuminen säännön 17.1e mukaisesti.

Lyöntipelissä kun pallo virheellisesti on pelattu pelikieltoalueelta, virhe on korjattava ja lisättävä yleinen rangaistus (2 lyöntiä) tulokseen. Mikäli virhettä ei oikaista, seurauksena on hylkääminen. Reikäpelissä rangaistus on reiän menettäminen (yleinen rangaistus).


Väylä 3 ja 7. Mallipaikallissääntö B-3

Mallipaikallissääntö B-3 Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella väylillä 3 ja 7, pelaaja voi pelata varapallon Säännön 18.3 mukaisesti, jota on muokattu seuraavasti: Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautusta (ks. Sääntö 17.1d(1)), linjassa taaksepäin -vapautusta (ks. Sääntö 17.1d(2)) tai jos kyseessä on punainen estealue, sivuttaista vapautusta (ks. Sääntö 17.1d(3)). Pelaajan pelattua tämän säännön mukaisesti varapallon, ei hän voi enää käyttää muita Säännön 17.1 mukaisia vaihtoehtoja suhteessa alkuperäiseen palloon. Päätettäessä milloin varapallosta tulee pelaajan pelissä oleva pallo tai milloin se pitää tai voidaan hylätä, Säännöt 18.3c(2) ja 18.3c(3) ovat voimassa, paitsi että: • Kun alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän aikana. Pelaaja voi valita joko: » Pelaamisen jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla, jolloin varapalloa ei saa enää pelata. Varapallolla lyötyjä lyöntejä ennen sen hylkäämistä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit, jotka on pelattu yksinomaan tällä pallolla) ei lasketa, tai » Pelaamisen jatkamisen varapallolla, jolloin alkuperäistä palloa ei saa pelata. • Kun alkuperäistä palloa ei löydy kolmen minuutin etsinnän aikana, tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella. Varapallosta tulee pelissä oleva pallo. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus.

Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallissääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.
Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella. jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus. Reikäpeli: Reiän menetys Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä.

Tavoiteaika 18 reiän kierrokselle on 4h 15min.
11. väylän jälkeen on mahdollisuus pitää 7 min tauko.

Mitat

Kaikki kentällä olevat etäisyysmerkinnät ovat greenin keskelle.

Paikallissääntöihin voi tulla muutoksia päivittäin. Kysy lisätietoja caddiemasterilta.


KULLO GOLF LOCAL RULES

There is information about preferred lies on the information board on fairway one.

When any part of a player's ball touches part of the general area cut to fairway height or less, the player may take free relief once by placing the original ball or another ball in and playing it from this relief area. Size of of relief area measured from reference point is 15cm, but must not be nearer the hole than the reference point, and must be in the general area.

Ground under repair
Ground under repair is marked either with blue stakes or blue or white paint.
Relief is allowed under Rule 16.1.
Deep ruts caused by water in the bunkers are GUR (Ground Under Repair)

Immovable Obstructions relief is allowed under Rule 16.1.
Roads and paths covered with gravel or wood chips are Immovable Obstruction
Gravel-covered surface ditches are Immovable Obstructions
Distance markings and safety nets are Immovable Obstructions

Drop Zone (DZ) (Fairway 6) If there is a DZ for the penalty area, it is an additional option with one penalty stroke. The DZ is also a relief area, where the ball must be dropped and remain. The DZ must not be closer to the the hole than the point where the ball last crossed the edge of the penalty area.


No Play Zone- NPZ (Fairway 7)
On fairway 7, the whole left side on the other side of the river, before the general area that surrounds the green, is a NPZ (No Play Zone), from where playing and fetching the ball is strictly prohibited. When the ball is in the NPZ, the ball must not be played from where it lies, and relief must be taken with one stroke penalty under rule 17.1e.
In stroke play when ball is wrongly played from the NPZ, the error must be corrected with the addition of the general penalty (2 strokes). If the error is not corrected, the player is disqualified. In match play, player loses the hole (general penalty).


Fairway 3 and 7 model local rule B-3
If a player does not know whether their ball is in the penalty area on fairways 3 and 7, the player may play a provisional ball under Rule 18.3, which is modified in this way: In playing the provisional ball, the player may use the stroke-and-distance relief option (see Rule 17.1d(1)), the back-on-the-line relief option (see Rule 17.1d(2)) or, if it is a red penalty area, the lateral relief option (see Rule 17.1d(3)). If a dropping zone is available for this penalty area (see Model Local Rule E-1), the player may also use that relief option.Once the player has played a provisional ball under this Local Rule, they may not use any further options under Rule 7.1 in relation to the original ball.In deciding when that provisional ball becomes the player's ball in play or if it must or may be abandoned, Rule 18.3c (2) and 18.3c (3) apply except that when original ball is found in penalty area within three-minute search time the player may choose either to continue to play the original ball as it lies in the penalty area, in which case the provisional ball must not be played. All strokes with that provisional ball before it was abandoned (including strokes made and any penalty strokes solely from playing that ball) do not count, or continue to play the provisional ball in which case the original ball must not be played. When original ball is not found within the three-minute search time or is known or virtually certain to be in the penalty area. The provisional ball becomes the player's ball in play. Penalty for breach of local rule: General Penalty.

F-5 Immovable obstructions close to the putting greens
Relief from interference by an immovable obstruction may be taken under Rule 16.1. The player has an extra option to take relief when such immovable obstructions are on or close to the putting green and on the line of play: Ball in General Area: The player may take relief under Rule 16.1b if an immovable obstruction is on the line of play, and is on or within two club-lengths of the putting green, and within two club-lengths of the ball. There is no relief under this Local Rule if the player chooses a line of play that is clearly unreasonable. Penalty for Playing Ball from a wrong place in breach of local Rule: General Penalty Under Rule 14.7a.

The target time for a round of 18 holes is 4h 15 min.
After the 11th fairway, there is an opportunity to take a 7-minute break.

Distances
All distance markers on the course are to the center of the green.
Local rules may change daily. Ask the caddiemaster for more information.