Väyläesittely

Kenttäkartta

Väylä 1 lähtee klubitalon ja rangen vierestä, paluu klubitalolle 11 väylän jälkeen. Väylä 12 klubitalon terassin vieressä, kuten myös väylän 18 griini.

Väyläkuvaukset

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

PAR 4
HCP 12

Tii

250 m
300 m
300 m
340 m