Kullo Golf Oy hakee toimitusjohtajaa – Kullo Golf Ab söker Verkställande Direktör

Pidetyn toimitusjohtajamme jäädessä eläkkeelle kuluvan kauden päätteeksi, tarjoamme ainutlaatuista mahdollisuutta toimia laadukkaan golfkentän toimitusjohtajana Porvoon ja Helsingin puolessa välissä.
Kullo Golf on vakaalla pohjalla voimakkaasti kehittyvä kenttäyhtiö, jonka itsenäiseen operatiivisen toiminnan vetovastuuseen haemme ulospäin suuntautunutta, yritysmaailmassa sujuvasti toimivaa myyntihenkistä toimitusjohtajaa.

Hakijalta toivomme esimiestyöskentelyn vankkaa tuntemusta ja kokemusta, taloudenpidon osoitettua hallintaa sekä innovatiivista asennetta kasvavan ja muuttuvan golfalan kentässä. Tehtävä vaatii myös hyvää kielitaitoa sekä hyviä neuvottelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja toimiessasi eri sidosryhmien kanssa
Hakemukset palkkatoiveineen sekä lisätietokyselyt tulee osoittaa 31.7.2022 mennessä hallituksen puheenjohtajalle osoitteeseen jani.vaskola@kullogolf.fi.


När vår omtyckta verkställande direktör går i pension efter denna säsong erbjuds en unik möjlighet att fungera som VD för en högklassig golfbana halvvägs mellan Borgå och Helsingfors.
Kullo Golf är ett golfbolag som står på en stabil grund och som bäst undergår en stark utveckling. Vi söker en utåtriktad och försäljningsinriktad verkställande direktör för att självständigt leda bolagets operativa verksamhet. Du skall också vara van att röra dig i företagsvärlden.

​​​​​​​Av den sökande förväntar vi oss en gedigen kunskap och erfarenhet av chefsarbete, en påvisad förmåga av ekonomisk styrning samt en innovativ inställning till den växande och föränderliga golfvärlden. Uppgiften kräver också goda språkkunskaper samt förhandlings- och samarbetsförmåga och förmåga till växelverkan i ditt arbete med olika intressegrupper.
Din ansökan inkluderande löneanspråk samt eventuella tilläggsfrågor skall skickas till styrelseordföranden på adressen jani.vaskola@kullogolf.fi senast den 31.7.2022.