Kullo Golf Oy yhtiökokouksen päätöksiä

Kullo Golf Oy:n yhtiökokous pidettiin 15.11.2017.

Syskyn yhtiökokouksessa päätetään seuraavan tilikauden vastikkeiden suuruudesta sekä hallituksen kokoonpanosta. Tällä kertaa päätettävänä oli myös hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksesta koskien A-osakkeen muuntomaksua.

Kokouksen virallinen pöytäkirja sekä materiaali on nähtävissä yhtiön kotisivujen materiaalisalkussa.

Keskeisimmät päätökset:

Hoitovastikkeen suuruudeksi vahvistettiin:
Aktiivinen A-osake täysi vastike 1200€, henkilökohtaisena pelioikeutena 1000€
Aktiivinen C-osake täysi vastike 900€, henkilökohtaisena pelioikeutena 750€
Lepäävä A-osake 300€
Lepäävä C-osake 225€
(Täysi vastike oikeuttaa muuttamaan pelioikeuden pelikortiksi)

Hallituksen jäseniksi valittiin:
Martti Manner
Hanna Teerijoki
Minna Hyrske
Merja Sjöberg
Antti Hiltunen

A-osakkeen muuntaminen:
Yhtiökokous hyväksyin esityksen A-osakkeen muuntamisehtojen korjauksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että A-osakkeen korotettu hoitovastike lasketaan osamaksuksi 2200€ muuntomaksua kohti. Kun tuo summa (+korot ja kulut) on suoritettu, muuntuu osake automaattisesti C-osakkeeksi. KGC toimisto tekee osakekohtaiset laskelmat maksuista ja tiedotaa A-osakkaita maksutilanteesta mahdollisimman pian, kuitenkin 1/2018 mennessä.

Muuta yhtiökokouksessa esille tullutta asiaa:
Kokouksessa annettiin tiedoksi, että Paloheinä Golf Oy on tehnyt esisopimuksen ostaa 1/4 Kullo Golfin osakkeista. Jo tulevalle kaudelle on suunnittelilla uusia toimintoja ja merkittävää yhtiestyötä yhtiöden kesken. Kullo Golfin osakkaille on mm. suunniteltu mahdollisuutta pelata Paloheinä Golfin kenttää sekä saada ohjattua valmennustoimintaa nykyisellä hoitovastikemaksulla.
Tulemme myös myymään pelipakettia, joka sisältää molempien kenttien pelioikeuden.  Kullo Golfin hallitus uskoo, että uuden yhteistyön voimin saavutamme entistä vahvemman aseman ja voimme kehittää toimintaamme vakavaraisesti.