Pelioikeusilmoitus 2019

Tämän lomakkeen kautta voit ilmoittaa pelioikeutesi käyttötavan kaudelle 2019. Ilmoita myös pelioikeuden nimetty käyttäjä tai pelikortin pääkäyttäjä, jos käyttäjä on eri kuin osakas. Pelioikeusilmoitus tulee tehdä 25.1.2019 mennessä.

Jokaiseen aktiiviseen osakkeeseen kuuluu yhtiökokouksen päätöksellä lisäpelioikeus. Mikäli haluat ottaa lisäpelioikeuden käyttöön, tulee siitä tehdä ilmoitus KGC toimistoon 25.1.2019 mennessä. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty tai erillistä ilmoitusta mikä kieltää yhtiötä hyödyntämästä lisäpelioikeuttasi, katsotaan osakkaan myöntäneen KGC Oy:lle oikeuden hyödyntää ko. lisäpelioikeus vuodelle 2019.

Yhtiökokouksen vahvistamat hinnat:
Täysivastike (oikeuttaa 25 pelikerran korttiin) A-osakkeelta 1300€ ja C-osakkeelta 950€
Henkilökohtainen pelioikeus A-osakkeelta 1100€ ja C-osakkeelta 800€
Pelioikeuden lepäämismaksu A-osakkeelta 325€ ja C-osakkeelta 237,50€

 

Valitse pelioikeuden käyttötapa kaudelle 2019*:

Haluan säilyttää pelikorttiani caddiemasterin toimistolla (hallinnointimaksu 50 euroa)
_______________________

Nimetyn pelioikeuden käyttäjä tai 25 kerran pelikortin pääkäyttäjä on *:

Pelikortin pääkäyttäjän lisäksi pelikorttiani voivat käyttää seuraavat henkilöt (erota nimet pilkuilla):

Osakkeen omistaja *:

Osakkeen numero (osakkeen numeron voi tarkistaa hoitovastikelaskusta tai Nexgolf-ohjelmasta omista tiedoista):

_______________________

Osakkeenomistaja voi päivittää yhteystietonsa ja osoitetietonsa alla olevaan laatikkoon.

* = Pakollinen kenttä