Kutsu Kullo Golf Ry:n vuosikokoukseen 8.2.2023


KULLO GOLF CLUB RY


KUTSU KULLO GOLF CLUB RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 8.2.2023


Aika: 8.2.2023 kello 17:30

Paikka: Kullo Golf klubitalo, tai Teamsin kautta.

Golftie 119, 06830 Kulloonkylä


Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu kokoukseen yllä olevan lomakkeen kautta tai sähköpostilla caddiemaster@kullogolf.fi

Ilmoita tuletko kokoukseen Teamsin kautta tai paikan päälle.


Ohjelma:

Kello 17:30 Jolle Blässar kertoo Two Rowing Finns Atlantin ylitys soutuprojektista.

Kello 18:00 Vuosikokous


Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitellään tilikauden 2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja

toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

8. Esitetään ja päätetään v. 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä liittymis- ja

jäsenmaksujen suuruudet eri jäsenryhmille. Päätetään myös myöhästymismaksun

suuruudesta.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

10. Valitaan kapteenit sekä hallituksen muut jäsenet.

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!